HP Workstation Z820 2 x XEON E5-2687W v2 64GB RAM 256SSD Quadro K5000 Win 10 PRO
Szybki podgląd
4 999,00 zł
Dell Precision T3600 XEON E5-1620 16GB 240SSD GTX770 Win 10 PRO
Szybki podgląd
2 333,00 zł
HP Elitebook 840 G3 i5-6300u 8GB 256SSD W10P
Szybki podgląd
1 999,00 zł
Dell Latitude E6530 i5-3320M 8GB 256SSD RW Win 10 PRO
Szybki podgląd
1 250,00 zł
HP Workstation Z200 i5-650 4GB 120SSD + 320GB DVDRW Nvidia FX580 Win 10 PRO
Szybki podgląd
699,00 zł 569,00 zł
Dell Precision M6800 i7-4910MQ 16GB 256+500GB K3100M W10P
Szybki podgląd
3 125,74 zł 2 750,00 zł
Dell Precision T3600 XEON E5-1620 32GB 256SSD + 500GB Quadro K2200 Win 10 PRO
Szybki podgląd
2 680,00 zł

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI BP COMPUTERS

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności BP COMPUTERS Barbara Lelek jest skierowana do Klientów BP COMPUTERS i

określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Klienta oraz zabezpieczenie

danych osobowych. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z

brakiem możliwości korzystania z usług BPCOMPUTERS, w tym składania zamówień.

2. Ogólne warunki współpracy są dostępne na stronie

http://laptopy-rzeszow.pl

3. Administratorem Danych Osobowych jest BP COMPUTERS Barbara Lelek (adres miejsca prowadzenia

działalności i adres do korespondencji: al. Sikorskiego 2/6, 35-304 Rzeszów) , NIP: 5170190806, REGON: 330580714, adres poczty

elektronicznej: bpcomputers@o2.pl zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Sprzedającym.

4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29

sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z

dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a

w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane

dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z

tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz

przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to

niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. ZBIERANE DANE

1. Realizacja zamówienia:

A. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest m.in. podanie danych firmy oraz danych osoby

kontaktowej. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może

uniemożliwić złożenie zamówienia przez Klienta, gdyż Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia,

dostarczenia zamówienia lub skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia szczegółów realizacji

zamówienia.

B. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: nazwę firmy, numer identyfikacji

podatkowej (NIP), numer REGON; imię i nazwisko osób kontaktowych; adresy poczty elektronicznej;

numery telefonów; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer

konta bankowego (do celów rozliczeń).

2. Dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego automatycznie zbierane są dane poprzez pliki

cookies dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ

systemu operacyjnego.

COOKIES

· Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane

przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę internetową (np. na dysku

twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia

korzysta odwiedzając sklep internetowy).

· Dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej

sklepu przetwarzane są w następujących celach:

o identyfikacji Klientów jako zalogowanych w sklepie internetowym i pokazywania, że są

zalogowani;

o zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

o zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania

do sklepu internetowego;

o dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Klienta

oraz optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego;

o prowadzenia statystyk przedstawiających sposób korzystania ze sklepu internetowego oraz

badania potrzeb Klientów, z wyłączeniem personalnej identyfikacji.

· Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje

zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za

pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć

(np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze –

w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego

(przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia).

· Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na

korzystanie z plików Cookies przez nasz sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być

również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

III. CEL WYKORZYSTANIA DANYCH

1.Dane podane w pkt II są wykorzystywane do:

1.a. Realizacji zamówienia,

1.b. Zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Sprzedającym i

Klientem polegającego na świadczeniu usług elektronicznych poprzez sklep

internetowy lub zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży produktów oraz ich

dostarczenia do Klienta.

1.c. Postępowania reklamacyjnego oraz obsługi zapytań Klientów

1.d. Wsparcia i realizacji procesów płatności i rozliczeń

1.e. Dostosowania, pomiaru i ulepszania usług sklepu internetowego

1.f. Prowadzenia działań marketingowych

1.g. Wyrażenia opinii przez Klienta

2. Odbiorcy danych osobowych:

2.a. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż

jest to niezbędne dla realizacji zamówień, pakowania, dostawy oraz dokonania

rozliczeń wybranemu partnerowi realizującemu adekwatne usługi na zlecenie

Administratora.

2.b. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż

jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu

przesyłki na zlecenie Administratora.

IV. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych niezbędnych

do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje odmową

zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi

elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie sklepu internetowego.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest

stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w

celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego

przetwarzania jest zgoda Klienta.

V. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH

POPRAWIANIA

1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w

zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia,

sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich

usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem

ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług

Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego,

umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację

oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Moje konto lub

poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: bpcomputers@o2.pl albo pisemnie

na adres Administratora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. BPCOMPUTERS może publikować odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po

przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka

prywatności dotyczy tylko BP COMPUTERS i nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących innych

podmiotów.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych

osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności

zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą,

uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Nr klienta oraz Hasło przed

ujawnieniem osobom trzecim.

4. Sprzedający udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu

przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

o Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym certyfikat SSL

o Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Numeru klienta i Hasła

osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich)

lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.

VII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Sprzedający nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Sprzedający

przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub

modyfikacji funkcji lub właściwości sklepu internetowego, a także zaprzestania działalności,

przeniesienia praw do sklepu internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych

dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

...jest pusty

Dell Latitude E7240 i5-4310u 8GB 256SSD W10
Szybki podgląd
977,00 zł 899,00 zł
Dell Latitude E7240 i5-4210u 8GB 256SSD W10P
Szybki podgląd
977,00 zł 899,00 zł
Dell Latitude E7470 i5-6300u 16GB 256SSD FullHD Win 10 PRO
Szybki podgląd
2 122,00 zł 1 999,00 zł
FS Lifebook E554 i5-4210M 4GB 120SSD W10P
Szybki podgląd
1 100,00 zł 1 040,00 zł
Monitor HP L1951G 19
Szybki podgląd
150,00 zł 110,00 zł
HP 6300 Desktop i3-3220 4GB 128GB SSD Win 10 PRO
Szybki podgląd
697,00 zł 599,00 zł
Monitor Dell 1907FP 19
Szybki podgląd
150,00 zł 110,00 zł
Lenovo M91p i5-2400 8GB 240GB SSD + 500GB DVDRW Win 10 PRO
Szybki podgląd
850,00 zł 749,00 zł
Lenovo Thinkpad T440p i5-4300M 8GB 240SSD RW W10P
Szybki podgląd
1 750,00 zł 999,00 zł
Przejdź do panelu Kreator